We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Het is een hedendaags frustrerend liedje geworden: het gaat slecht met onze economie, de faillissementen stoppen niet, de werkloosheid stijgt weer… Niet alleen in België, maar wereldwijd kampen we helaas met dit grote menselijke probleem. En ook de gameindustrie ontsnapt er niet aan. Ondanks dat er toch nog wereldwijd miljoenen games over de toonbank gaan, en nog eens zoveel online via ondermeer Steam worden verkocht, is het voor vele game-ontwikkelaars ontzettend moeilijk om het hoofd boven water te houden.  “Maar dat is niet alleen te wijten aan de recessie, het illegaal downloaden van games is voor vele gamebedrijven een dodelijk virus”, verklaart de NVPI, de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie Nederland.

Dit jaar al moesten tien game-ontwikkelaars zware klappen incasseren. Het bekendste slachtoffer was gamesbedrijf THQ, de ontwikkelaar van ondermeer Darksiders II en Homefront. Begin 2013 werd THQ  bankroet verklaard en verkocht aan ondermeer Sega en Ubisoft. De veiling van de bedrijfsonderdelen bracht bijna 72 miljoen dollar op. In onze Europese contreien ging Sega echter hard tekeer in haar beleid. Het sloot haar Europese kantoren en Playstation Bxl en Namco deden hetzelfde, met heel wat ontslagen werknemers tot gevolg.

Bestrijding piraterij

Of het verdwijnen van THQ en de besparingspolitiek van tal van gamebedrijven enkel en alleen te maken heeft met de huidige recessie, daar twijfelt NVPI aan. NVPI is de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, die eigenlijk maar één doel voor ogen heeft: de piraterij bestrijden. “De illegale verspreiding van auteursrechtelijk materiaal speelde al vóór de opkomst van internet in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw. Het ging toen met name over het illegaal kopiëren van aangekochte CD’s en de verkoop daarvan aan derden”, zegt directeur Paul Solleveld van het NVPI.

“De strijd tegen piraterij op het internet wordt sinds enige jaren vurig gestreden. In Nederland voert bijvoorbeeld de Stichting BREIN een verbeten gevecht met onwettige aanbieders van auteursrechtelijk beschermd materiaal op het internet. Tot enkele jaren geleden bevonden de zogeheten peer-to-peer netwerken zoals bijvoorbeeld Kazaa het voornaamste aandachtspunt van dit soort belangenorganisatie en werd uiteindelijk met succes een verbod op het aanbieden van dergelijke services tot stand gebracht. Veel internetpiraten stapten vervolgens over op het verschijnsel BitTorrent , waarbij het bestand in delen bij verschillende gebruikers is opgeslagen. De site die bemiddelt, slaat het illegale bestand dus niet zelf op, maar levert alleen de software die de gebruiker in staat stelt om het materiaal in bezit te krijgen. Het blijkt een lastige opgave hiervoor een justitieel aanvaardbare aanpak op te stellen. Maar in Zweden zijn inmiddels vier internetpiraten veroordeeld tot gevangenisstraffen en hoge schadevergoedingen.”

“Aanbieden games is strafbaar”

Volgens de NVPI zou met een wettelijk verbod het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder daarvoor te betalen, veel beter kunnen worden aangepakt. Alleen het recht op een thuiskopie, afkomstig van een legaal origineel, zou volgens de brancheorganisatie toelaatbaar zijn. “Het downloaden van films en muziek is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, niet illegaal”, zegt Paul Solleveld van de NVPI. “Het aanbieden van dergelijk materiaal is wettelijk gezien wel verboden Software en games vallen niet onder deze regels, zowel het aanbieden als downloaden ervan is strafbaar.”

De NVPI zegt niet actief op illegale downloaders te willen gaan ‘jagen’, “maar we willen wel met een eventueel downloadverbod voorkomen dat tijdschriften als Libelle handleidingen plaatsen voor het downloaden van materiaal via illegale sites.”

Europese Unie

Ook in de EU is intussen het besef doorgedrongen dat het optreden tegen deze nieuwe variant van file sharing lastig is, omdat de juridische middelen hiertoe feitelijk ontbreken.

In een verslag van de Franse Europarlementariër Guy Bono dat door het Europees Parlement werd goedgekeurd, werd dan ook uitdrukkelijk gesteld dat het blokkeren van internettoegang voor piraten niet de oplossing van het probleem is. Het druist in tegen het principe van recht op vrijheid en respect voor de mensenrechten: om de toegang van piraten tot internet te kunnen verbieden moet toegang tot hun computers worden verkregen, hetgeen een schending van de privacy van deze mensen is.

13 % downloadt

De EU zoekt daarom de oplossing vooral in zaken als de bewustmaking van het feit dat illegaal downloaden een misdrijf is. Tegelijkertijd probeert de Unie duidelijk te maken dat de schade die door internetpiraterij geleden wordt, ook niet overdreven moet worden. Uit enquêtes blijkt dat slechts 13% van de Europese bevolking zich bezig houdt met illegaal downloaden en bovendien kunnen illegale downloads ook in het voordeel van de naamsbekendheid van de ‘gedupeerde’ artiesten en platenbazen werken. Jonge, nog onbekende artiesten zijn daarom vaak juist voorstander van het downloaden van muziek van internet.

Of ontwikkelaars van videogames zich ook achter deze politiek scharen, valt sterk te betwijfelen. Torrentz en andere niet erkende downloadsites zijn voor de game-industrie een hevige doorn in het oog. En wie of wat zal dit virus ooit helemaal kunnen bestrijden ?

No more articles
Meer in Nieuws
Gamen met je voeten met de Stinky Footboard!

Sluiten