Momenteel raast er een sneeuwstorm over Oost-Amerika en als je in dit weer naar buiten moet, is het handig om te weten hoever je geraakt.

Daarom heeft New York City een publieke Webservice, PlowNYC, toegankelijk gemaakt voor zijn inwoners die de staat van de straten toont.

PlowNYC fungeert doordat 1700 stadsvoertuigen en 1000 sneeuwploegers zijn uitgerust met een GPS systeem. Als al deze voertuigen aan het sneeuwruimen zijn, dan verzamelt het systeem ongeveer 15000 datapunten per minuut en deze gegevens worden geplot op een map van New York City. Ieder half uur gaat een update van deze map online.

Inwoners bezoeken de website, voeren hun thuis- of werkadres in en zien dan in hoeverre het sneeuwruimen in die buurt is gevorderd. Klik op een bepaalde straat en de map toont de datum en het uur dat die straat voor het laatst geruimd of gestrooid werd. En je kan ook bekijken in hoeverre een bepaalde straat prioriteit heeft op het sneeuwruimen aan de hand van een kleurcode.

Dat is nu eens een vernieuwende en bruikbare service die een stadsbestuur aanbiedt aan zijn inwoners!

No more articles