Kyrat: een adembenemende, gevaarlijke en wilde regio van de Himalayas, worstelend onder het regime van de zelf-aangewezen koning Pagan Min. Met enorm veel wapens, voertuigen en dieren, schrijf jij jouw eigen verhaal in deze exotische open wereld. Alleen de dappersten overleven hier.

Far Cry 4 is verkrijgbaar vanaf 18 november 2014 voor PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 en Windows PC.

No more articles