Een nieuwe trailer voor Bioshock Infinite werd aan de buitenwereld vrijgegeven.

Namelijk Columbia: a modern day Icarus? part 2.In dit deel onderzoekt narrator Alistar Bloom de mysteries die de drijvende stad Colombia omgeven. Wie is Songbird, wat is zijn functie en hoe is dit allemaal gelinkt aan “Lamb of Columbia”? Enjoy!
No more articles