Kort na de release van Broforce op PlayStation 4 doken verschillende berichten op van frame-rate en andere problemen met de PS4 port. Nu heeft ontwikkelaar Five Lives in een Tweet laten weten dat een patch om deze problemen te verhelpen onderweg is.

De hyperactieve pixel shooter verscheen een hele tijd geleden al voor Windows, maar werd recent ook naar PlayStation 4 geport. Kort hierna won de game de Vote to Play poll en werd Broforce mee opgenomen in de Instant Game Collection van maart.

No more articles