500 jaar geleden werd een tirannieke Krytan koning vermoord door zijn eigen volk, dat erg leed onder het gekke terreurbewind van de koning. Er wordt gezegd dat het lichaam van de koning in stukken gesneden werd, en dat zijn geest naar de Onderwereld werd verbannen. Op één dag in het jaar kan hij echter terugkeren naar de sterfelijke wereld, en dat is op Halloween..

No more articles