Trine 2 zit vol met fantasierijke graphics, maar hoe komen deze eigenlijk tot stand?

Onderstaande video ‘Making of Trine 2’ laat zien hoe een concept art geïmplementeerd wordt in de uiteindelijk ingame graphics.
Concept arts zijn (digitale) tekeningen die richting moeten geven aan de grafische stijl en het concept van het spel. Doordat deze zeer vroeg in de ontwikkelingsfase gemaakt worden, moet er geen rekening gehouden worden met de limieten van het medium. Het mogelijke wordt enkel begrenst door de fantasie van de maker zelf. The sky is the limit!

No more articles