Nintendo heeft de gerechtelijk-gemotiveerde beperking op de Nintendo eShop verkoop van 18+ content in Europa opgeheven.

Nu kunnen gebruikers dus games zoals ZombiU aankopen op elk gegeven tijdstip. Daarvoor kon 18+ content enkel bekeken of aangekocht worden tussen 23:00 uur en 3:00 uur.

Volgens Nintendo werkt het ouderlijk toezicht systeem goed genoeg om de restrictie op te heffen:

“Er is naar aanleiding van analyses besloten dat Nintendo’s ouderlijke toezichtsysteem genoeg bescherming biedt voor kinderen. Het systeem heeft in de praktijk bewezen goed te werken.”

Nu kunnen de ouders dus gebruik maken van het toezichtsysteem en zelf de inhoud die zij ongepast vinden blokkeren.

No more articles