Ooit hoorden we een developer zeggen dat het vak een zwaar beroep is en dat het zeker niet onderschat mag worden. Gooi daar wat pestgedrag op de werkvloer bij en het kan drastische gevolgen hebben.

Dit gebeurde bij Capcom. Een jonge Japanse developer van in de 20 werkte aan enkele projecten voordat ze meewerkte aan Dragon’s Dogma, de laatste nieuwe game van Capcom. Ergens in december werd deze jonge vrouw gepest door een andere ontwikkelaarster die wat meer ervaring heeft in haar beroep. Haar nieuwe baas had op meetings enkel op haar commentaar en gaf haar ook onmogelijke taken zonder enige richtlijnen van hoe ze die moest volbrengen.

Om haar te bewijzen wou ze een database opstellen om het werk gemakkelijker en overzichtelijker te maken, maar zelfs al wisten de bazen hoe belangrijk dit wel kon zijn, ze wilden hier niet aan meewerken. Zodus ging deze hardwerkende vrouw alleen aan de slag, 2 maanden lang tot laat in de avond. Toen werd de vrouw plots uit het Dragon’s Dogma-team gehaald en zou haar baas haar hebben verteld dat hoe belangrijk de database ook is, ze toch waardeloos is voor het team.

Tussen 20 oktober en 4 november werd er zelfs gestookt zodat ze zelf ontslag zou nemen, met als argumenten dat ze haar werk verwaarloost, haar ideeën slecht zijn en ze niet aanwezig is op vergaderingen. Deze beschuldigingen vond zij zo erg dat ze het hogerop gaan melden is, maar niemand deed er iets aan. Vervolgens besloot ze er zelf iets aan te doen door medische hulp te zoeken. Er werd een angstprobleem geconstateerd en zodoende nam ze vakantie om tot zinnen te komen.

Ze werd depressief en nam een grote hoeveelheid slaappillen, anti-depressiva en andere medicatie, in de hoop zo te sterven. De jonge Japanse sliep 4 dagen lang, maar stierf gelukkig genoeg niet. Zelfs na haar herstel stonden de andere developers bij Capcom erop dat ze alsnog niet kon gaan werken, omdat ze zogezegd niet helemaal hersteld was en op die manier werd ze geschorst. Ze klaagde Capcom aan.

Zijn er nog Snackers die developer willen worden?

No more articles