De samensmelting van Grasshopper Manufacture en GungHo Online Entertainment heeft zo zijn voordelen.

Reeds voor we de aankondiging deden op 1 februari hadden we al een afspraak dat we samen games wouden maken. Nu die samenwerking er is kunnen wij bij Grasshopper ons meer richten op de creatieve kant van de zaak.

Gamers en analisten die bezorgd waren over de samensmelting van de twee studio’s krijgen hiermee dus hun ongelijk. Suda merkt ook op dat hij en zijn studio nu over meer knowhow beschikken omtrent het ontwikkelen van online games.

GungHo staat namelijk bekend voor zijn online diensten en dat wil Suda dan ook graag verkennen en toepassen in zijn toekomstige games. Zo kunnen we een grotere replay waarde verwachten in hun toekomstige games, zoals de ontwikkelaars zelf aanhalen. Precieze details wou Suda nog niet kwijt, maar er zou gewerkt worden aan co-op en versus modi voor online multiplayer. Hopelijk zien we reeds enkele vruchten van dat werk met de release van Killer is Dead.

No more articles