Blizzard en World of Warcraft-spelers hebben samen 2,3 miljoen dollar verzameld voor de slachtoffers van de storm Sandy.

De WoW-community kocht massaal een virtuele kat Cinder van $10/stuk aan en verzamelde zo een imposante som geld.

Dat bedrag gaat volledig naar de afdeling van het Amerikaanse Rode Kruis dat zich bezighoudt met de opvang, voedselvoorziening en ondersteuning van de slachtoffers van de storm Sandy.

Hoe kleine beetjes een groot verschil maken.

No more articles