Ubisoft werknemer, Julien Risse, heeft misschien per ongeluk Watch Dogs 2 bevestigd, dankzij zijn online CV op LinkedIn.Ubisoft employee, Julien Risse, may have inadvertently confirmed Watch Dogs 2, thanks to his online CV over at LinkedIn.

Creative Director, Jonathan Morin, heeft onlangs al gepraat over eventuele verbeteringen en ideeën voor de sequel, omschrijvend hoe ze ‘iets probeerden maken dat de mensen zou laten dromen over iets anders’ met hun eerst game, ondanks het feit dat het verre van perfect is op elk vlak.

In een ander gesprek met GamesTM over Watch Dogs 2, ging Morin verder zoals ‘hoe moeilijk en drukkend het is om een goede sequel neer te zetten, zeker nu we ons moeten verantwoorden aan de fans kunnen we geen enkel risico nemen.’Hopelijk ontvangen we een hoop meer informatie en bevestiging op E3!

No more articles