Chris Sawyer is de man achter de legendarische Roller Coaster Tycoon 2 game en deze is 15 jaar na de release nog steeds immens populair. In een groot interview met EuroGamer onthult Chris nu zijn plannen om de klassieke Roller Coaster game te release voor smartphone en tablet.

Sawyer werkt samen met ontwikkelaars Origin8, die voorheen ook al de omzetting van Transport Tycoon naar het mobiele platform voor hun rekening namen. De originele Roller Coaster Tycoon 2 game verscheen in 2002 voor PC en is geschreven in low-level x86 assembler. De omzetting belooft dus nog een serieuze uitdaging te worden, waardoor een release datum voorlopig nog niet vast staat.

Wie echt niet kan wachten, koopt de Roller Coaster Tycoon 2 game via Steam

No more articles