In deze zondagse rubriek willen we wekelijks de gamer zelf betrekken. Zo trekken we wekelijks zelf op pad om lukraak een willekeurig persoon uit het publiek te trekken en hiermee een kort interview te houden.

Laten we onszelf eens één specifieke vraag stellen: “zou ik over 20 jaar nog steeds gamen?”. Geen makkelijke vraag om op te antwoorden, voor sommigen misschien zelfs nog moeilijker te realiseren. Toch is deze jongeman, nickname Maverick, al meer dan 20 jaar een rasechte gamer in hart en nieren! En geloven of niet, zijn vrouw en dochtertje lijden er niet onder! Om zijn liefde voor gaming nog meer te uiten, onderhoudt hij zelfs een wekelijkse gaming podcast!

Maverick, bedankt voor uw tijd!

De vragen rondom Maverick

Wanneer speelde u uw eerste game? Welke game was dat?
Ik was 3 jaar oud. Mario…

Wat was uw eerste console?
Nintendo.

Wat is uw favoriete game?
Uncharted: Drake’s Fortune.

Wat is uw favoriete console?
PlayStation 2.

Wat is uw laatst aangekochte game?
Kingdoms of Alamur: Reckoning.

Wat is uw favoriete game-soundtrack?
Borderlands.

Hoeveel games heeft u ongeveer en voor welke console(s)?
Ik heb 8 consoles en ruw geschat 200 games.

Wie is uw favoriete ontwikkelaar? En uw favoriete uitgever?
Mijn favoriete ontwikkelaar is degene die op dit moment de perfecte spy espionage RPG epic drama game is aan het maken, waar ik op aan het wachten ben.

Wat is uw favoriete snack tijdens het gamen?
Game snack? Noobs washed down with ice cold Pepsi.

Wie is uw favoriete gamepersonage?
Nathan Drake.

Waarom precies dit personage?
He’s the man I want to be.

Heeft dit personage ook een bepaalde invloed op uw karakter?
Nee, ik voel dat ik hem beïnvloed heb 🙂

Wie is uw favoriete gamebabe?
Lara Croft en Sniper Wolf zullen altijd speciaal voor mij blijven. Maar op dit moment moet ik toch kiezen voor Elena Fisher.

Welke rol spelen games in uw leven?
Hardcore gamer voor 20+ jaren. Het is mijn favoriete hobby.

Gaat u naar game-events? Indien ja, welke en hoe vaak?
Nooit gedaan, maar dit jaar komt daar verandering in met de E3.

Hoelang speelt u gemiddeld per week?
20 uur per week.

Hoe vindt u het gemiddelde niveau van games tegenwoordig? Beter of slechter dan de games van vroeger?
Games zijn tegenwoordig absoluut met kop en schouders veel beter dan vroeger.

Als u iets kon veranderen aan de huidige game-industrie, wat zou dit dan zijn?
Meer zachtmoedigheid. Meer creativiteit toegestaan. Meer verhaal gedreven.

Heeft u een eigen gaming ruimte/hoekje?
Ik heb een kamer volledig gewijd aan gaming. Consoles, gaming stoelen, game posters en zelfs een goed gevulde koelkast. Mijn vrouw is super cool 🙂

Beoefent u een activiteit dat gaming gerelateerd is? Bv. gameredacteur, ontwikkelaar, designer, etc.
Ik maak Youtube video’s die gebaseerd zijn op gaming en ik onderhoud een wekelijkse gaming postcast: PlayerVsPodcast.

[toggle_box title=”English version” width=”Width of toggle box”]Let us think about one specific question: “would I still play games in 20 years?”. Not an easy question to answer, for some even more difficult to achieve. Yet this young man, nicknamed Maverick, is a true gamer at heart for more then 20 years! And believe it or not, his wife and daughter don’t suffer from it! To express his love for gaming even more, he even maintains a weekly gaming podcast!

Maverick, thanks for your time!

The questions surrounding Maverick

When did you play your first game? Which game was that?
I was 3 years old. Mario…

Which console was your first?
Nintendo.

What’s your favorite game?
Uncharted Drakes Fortune.

What’s your favorite console?
PlayStation 2.

What game did you purchase last?
Kingdoms of Amalur: Reckoning

What is your favorite game-soundtrack?
Borderlands

How many games do you have approximately and what consoles are they for?
I have 8 consoles and roughly 200 games.

Who is your favorite developer and publisher?
My fave dev is the one that is currently making the perfect spy espionage rpg epic drama I’ve been waiting for.

What is your favorite snack while gaming?
Game snack? Noobs washed down with ice cold Pepsi.

Who is your favorite game character?
Nathan Drake

Why exactly this character?
He’s the man I want to be.

Does this character have a influence on your personality?
No. I feel I influenced him. : )

Who is your favorite game babe?
Lara Croft & Sniper Wolf will always be special to me. But currently I must say Elena Fisher.

What role do games have in your life?
Hardcore gamer for 20+ plus years. It’s my favorite hobby.

Do you go to game-events? If yes, which and how many?
I never have but this year that’s changing.

How long do you play on average in a week?
20 hours a week.

What do you think about the average level of games these days? Better or worse than the games you used to play?
Games today are absolutely head and shoulders way better than they used to be. Period.

If you could change anything about the current game-industry, what would that be?
More leniency. More creativity allowed. More story driven. …

Do you have your own game room/space?
I have a room completely dedicated to gaming. Consoles, gaming chairs, game posters and even a fully stocked fridge. My wife is super cool : )

Do you practice a game related activity? (e.g. gamejournalist, editor, developer, etc.)
I make YT videos that are gaming based and I’m on a weekly gaming podcast PlayerVsPodcast.[/toggle_box]

No more articles