In deze zondagse rubriek willen we wekelijks de gamer zelf betrekken. Zo trekken we wekelijks zelf op pad om lukraak een willekeurig persoon uit het publiek te trekken en hiermee een kort interview te houden.

Voor het gamer interview van deze week zijn we niet in ons klein vaderlandje gebleven, maar zijn we nogmaals onze grenzen gaan verleggen. We hebben namelijk het countrygirl vriendinnetje, afkomstig uit Amerika, van onze collega Indy aan een vragenvuur onderworpen. Haar eerste stapjes in de gamewereld zette ze met een bekende babe, Lara Croft in Tomb Raider: The Angel of Darkness op de PlayStation 2. Maar wees gewaarschuwd! Savannah Looper is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Haar favoriete game is namelijk Left 4 Dead 2, dus ze kan gerust haar mannetje staan in de harde wereld vol perverten, euh, ik bedoel zombies.

Savannah, bedankt voor uw tijd!

De vragen rondom Savannah

Wanneer speelde u uw eerste game? Welke game was dat?
Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Wat was uw eerste console?
PlayStation 2.

Wat is uw favoriete game?
Left 4 Dead 2, hoewel het me bang maakt.

Wat is uw favoriete console?
Xbox 360.

Wat is uw laatst aangekochte game?
Call of Duty: Modern Warfare 3.

Wat is uw favoriete game-soundtrack?
Alle Halo soundtracks.

Hoeveel games heeft u ongeveer en voor welke console(s)?
Waarschijnlijk rond de 30. De meesten zijn voor mijn Xbox 360, maar ik heb ook een aantal PS3 games.

Wie is uw favoriete ontwikkelaar? En uw favoriete uitgever?
Ik denk Infinity Ward en Activision.

Wat is uw favoriete snack tijdens het gamen?
Aardbeien… Vreemd hé?

Wie is uw favoriete gamepersonage?
Ellis van Left 4 Dead 2.

Waarom precies dit personage?
Hij is een country guy en is hilarisch.

Heeft dit personage ook een bepaalde invloed op uw karakter?
Ik denk van wel, op een bepaalde manier.

Wie is uw favoriete gamebabe?
Cortana uit Halo.

Welke rol spelen games in uw leven?
Het is een leuke hobby en meestal helpt het me te ontspannen of gewoon plezier te hebben.

Gaat u naar game-events? Indien ja, welke en hoe vaak?
Nog niet, maar ik hoop het wel eens te doen.

Hoelang speelt u gemiddeld per week?
Ongeveer 2 uur per dag, dus zo’n 10-14 uur per week.

Hoe vindt u het gemiddelde niveau van games tegenwoordig? Beter of slechter dan de games van vroeger?
Om eerlijk te zijn vind ik oudere games beter, ze waren meestal moeilijker en origineler.

Als u iets kon veranderen aan de huidige game-industrie, wat zou dit dan zijn?
Campaign lengths.

Heeft u een eigen gaming ruimte/hoekje?
Ik speel in mijn kamer, maar als ik een groter huis had, zou ik een theaterzaal voor films en games hebben!

Beoefent u een activiteit dat gaming gerelateerd is? Bv. gameredacteur, ontwikkelaar, designer, etc.
Nee, ik ben gewoon een gamer die ervan houdt om te gamen.

[toggle_box title=”English version” width=”Width of toggle box”]

For the gamer interview of this week, we didn’t stay in our small native country, and so we went abroad. So who’s the victim of this week? Savannah Looper, a country girl from America, but also a friend of our colleague Indy. She set her first steps in de game world together with Lara Croft in the game Tomb Raider: The Angel of Darkness on PlayStation 2. But be warned! Looks can be deceiving! Her favorite game is Left 4 Dead 2, so she knows how to handle the hard world full of perverts, er, I mean zombies.

Savannah, thanks for your time!

The questions surrounding Savannah

When did you play your first game? Which game was that?
Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Which console was your first?
PlayStation 2.

What’s your favorite game?
Left 4 Dead 2, although it scares me.

What’s your favorite console?
Xbox 360.

What game did you purchase last?
Call of Duty: Modern Warfare 3.

What is your favorite game-soundtrack?
All the Halo soundtracks.

How many games do you have approximately and what consoles are they for?
Probably around 30, most are for my Xbox 360 but I have some PlayStation 3 games as well.

Who is your favorite developer and publisher?
Infinity ward, Activision… I think.

What is your favorite snack while gaming?
Strawberries.. Weird, huh?

Who is your favorite game character?
Ellis from Left 4 Dead 2.

Why exactly this character?
He is a country guy and is hilarious.

Does this character have a influence on your personality?
In a way, I think so.

Who is your favorite game babe?
Cortana from Halo.

What role do games have in your life?
They are a fun hobby and usually help me relax or just have fun.

Do you go to game-events? If yes, which and how many?
Not yet I haven’t… I wish too.

How long do you play on average in a week?
About an hour or 2 every day, so around 10-14 hours a week.

What do you think about the average level of games these days? Better or worse than the games you used to play?
Honestly, I like older games better, they were usually harder and more original.

If you could change anything about the current game-industry, what would that be?
Campaign lengths.

Do you have your own game room/space?
I play in my room, but if I had a bigger house I probably would have a theatre room for games and movies, ha!

Do you practice a game related activity? (e.g. gamejournalist, editor, developer, etc.)
No, I’m just a gamer who loves playing.

[/toggle_box]

No more articles