Online diensten

article placeholder

Eind 2012: een dalende Xbox 360 verkoop

Microsoft Corporation publiceerde zijn omzetcijfers en daarvan pikken we de gaminggegevens er uit. Wat tonen deze cijfers ons voor de divisie Entertainment en ...