quickshot

Press play on Tape! Koning Rukker

Een jonge man zit in de refter te eten. Alleen... Niemand wil met hem iets te maken hebben. Meisjes vinden hem vies, jongens lachen hem uit. Het is 1983. De jon...