SomaSim

1849 Gold Rush Sim

1849 Gold Rush Sim Review

1849 Gold Rush Sim - ontwikkeld door SomaSim - is een klassieke tycoon/City management game waar je als volleerd gouddelver aan de slag gaat met als doel handel...