space combat simulator

Iron Sky: Invasion review

Iron Sky: Invasion is een game met een verbijsterend uitgangspunt: wat indien de Nazi’s niet verslagen werden maar zich schuilhielden in de ruimte om jaren late...